BLOC DELS INFANTS I EDUCADORES DE LA LLAR

divendres, 24 de gener de 2014

Hàbits a P0

El treball dels hàbits i les rutines és fonamental en l'educació infantil perquè ajuda a potenciar l'autonomia i la socialització dels infants, així com a millorar les pautes i la responsabilitat en el treball.

QUÈ ÉS UN HÀBIT?

Són unes pautes de comportament que ajuden als nens i nenes a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor. La seva adquisició els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l'adquisició dels nous aprenentatges.


TIPUS D'HÀBITS A TREBALLAR A L'ESCOLA I A CASA:

Hàbits de sociabilitat:Compartim el material amb els companys i companyes.
Hàbits d'alimentació


               


 

Poc a poc ens anem adaptant als canvis alimentaris, aprenem a utilitzar els coberts i a partir de l'any ens iniciem en el menjar sòlid.Hàbits del descans

                     Pautem unes estones de descans.


Hàbits d'higiene personal i d'ordre

 

Ens agrada la sensació de sentir-nos nets i aprenem a rentar-nos la cara i les mans després d'embrutar-nos.Els hem de treballar a casa i a l'escola. A mida que els nens i nenes van assolint els diferents hàbits es senten més segurs, tranquils, equilibrats i amb ganes d'aprendre.